Page:
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ôtô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Trong thời gian đầu khi chạy rà trơn 1000km thì phải tuân thủ các qui tắc vận hành như sau:

Quý khách có quyền nhận được dịch vụ bảo hành khi thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

  1. “ Xe được mua từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Itasco hoặc từ Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ - Itasco”.
  2. Mẫu đăng ký bảo hành do Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ - Itasco phát hành.